Bồn tự hoại Sơn Hà là giải pháp thay thế cho các bể tự hoại truyền thống.

Bồn tự hoại Sơn Hà là giải pháp thay thế cho các bể tự hoại truyền thống.
Không chỉ chứa chất thải, bồn Septic được thiết kế đặc biệt.
Với chức năng lọc, ngăn chặn chất thải thô thoát ra ngoài.

0919566488